Wasatiyyah,Wasatiyah

May
22

Mengapa cemas dengan keputusan PISA?

Keputusan ujian Program Penilaian Pelajar Antarabangsa (PISA) yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2013 berdasarkan ujian ke atas sekumpulan kecil pelajar Malaysia berumur 15 tahun pada tahun 2012 membangunkan persepsi negatif terhadap sistem pendidikan atas kegagalan berada di tahap teratas.

Ranking-PISA-Malaysia

Secara jelasnya, pencapaian skor purata pelajar Malaysia ialah 422 dan berada di tangga ke-52 daripada 65 buah negara yang mengambil bahagian. Pencapaian tersebut jauh lebih rendah dari Vietnam, sebuah negara yang pernah mengharapkan bantuan Malaysia dalam membangunkan infrastrukturnya selepas mengalami kesan peperangan saudara dan pertembungan ideologi yang tragis.

Skor purata pelajar Vietnam ialah 511 meletakkan negara di tangga ke-17 dan lebih baik daripada Australia (504), Ireland (501), Denmark (500), New Zealand (500), Perancis (495), United Kingdom (494), USA (481), Sweeden (478), Israel (466) dan Greece (453).

Bagaimana Vietnam boleh mecapai tahap tersebut walaupun negara yang pernah bergolak itu pada tahun 2012 pertama kali menyertainya? Malaysia pernah memasuki ujian PISA pada tahun 2009, kedudukannya tidaklah begitu menyerlah sehingga menyebabkan ramai memberikan pandangan seolah-olah sistem pendidikan sudah semakin parah, dan dianggap hanya sebagai “jaguh kampung” atas pencapaian peperiksaan awam yang dikendalikan sendiri.

Berdasarkan tulisan Christian Bodewing, What explains Vietnam’s stunning performance in PISA 2012? (http://blogs.worldbank.org/eastasiapacific) di mana pemilihan murid adalah tertumpu dalam kalangan tertentu yang terbaik dan Vietnam sendiri mengakui bahawa keputusan PISA tidak menggambarkan sistem pendidikan mereka secara keseluruhan.

Jelas Christian Bodewing, “Vietnam still suffers from early school leaving, particularly among the disadvantaged and poorer students who are often ethnic minorities: The net enrolment rate in upper secondary education stands at 60 percent, and only as few as a third of the students from the poorest 20 percent of the population are in upper secondary school. Since PISA assesses competencies of 15 year-olds in school, this suggest that it only captures those Vietnamese students that remain the upper secondary education—typically the better off, and likely better performing students.”

Australia juga mengalami pencapaian yang kurang memuaskan dalam PISA sebagaimana diulas oleh Emma Alberci di mana sekolah di sana   “ to be overshadowed by an international report marking down Australia’s academic performance… It found Australian students are slipping behind their overseas counterparts in maths and reading skills. Asian countries like China, Singapore, Korea and Japan are pulling ahead of Australian students in maths and reading.

John Stewart, seorang lagi wartawan mengulas, “Last year 14,000 Australian students drawn from more than 700 high schools were assessed as part of the international system known as PISA. Their results were compared with students of the same age in 65 other OECD countries.

Australia was ranked 17th in maths, behind countries like Vietnam, Poland, Estonia, Japan, Korea and China. Australia was ranked eighth in science, behind countries like Ireland, Germany, Poland, Japan, Korea and China.

In reading skills Australia was ranked 10th, behind countries like New Zealand, Finland, Canada, Japan, Korea and China.”  (Australian Broadcasting Corporation, Broadcast: 03/12/2013)

Ertinya, dakwaan oleh beberapa pihak pencapaian rendah pelajar Malaysia berpunca daripada tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah adalah tidak boleh dianggap relevan sebagaimana dijelaskan oleh Pengerusi Kumpulan Tindakan Ibu Bapa dan Guru untuk Pendidikan (PAGE), Datin Noor Azimah Abdul Rahim berdasarkan laporan Sonia Ramachandran, Kelemahan pelajar dalam Sains dan Matematik tidak mengejutkan. ( http://semutharian. 17 Mei 2015).

Ujian PISA pertama kali diadakan pada tahun 2000 oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan dilaksanakan setiap tiga tahun. Malaysia mula menduduki ujian tersebut pada tahun 2009 di mana keputusan yang diumumkan pada tahun 2010 Malaysia menduduki tangga ke-58 dengan mencapai skor 404 (matematik), tangga ke-53 bagi sains dengan skor 422 dan bacaan di tangga ke-55 dengan skor 414.

Bagi ujian PISA 2012 yang laporannya dikeluarkan pada tahun 2013, pencapaian ialah matematik 421 (tangga ke-52), sains 430 (tangga ke-53) dan bacaan 398 (tangga ke-59). Ini bermakna, penurunan berlaku dalam pencapaian skor bacaan manakala bagi sains dan matematik berlaku sedikit peningkatan. Bagaimana pun, peningkatan skor tersebut masih boleh dianggap memuaskan dan kerana itulah Menteri Pendidikan, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan “not that good”. Untuk memperbaiki kedudukan, ia memerlukan masa beberapa tahun. (http://malaymailonline.com/malaysia/article/as-singapore-tops-world-malaysia-ranks-low-on-latest-oecd-maths-and-science#sthash.XixgcM8.dpuf)

Ujian PISA 2012 tidak boleh sebagai kegagalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 sebagaimana disalah tafsir oleh Sonia Ramachandran dengan Pelan Induk Pendidikan Malaysia (PIPM) 2013-2025. PIPM 2013-2025 tidak pernah dirangka oleh Kementerian Pendidikan dan sebelumnya, perancangan jangka panjang pendidikan dikenali Pembangunan Pendidikan (PP) 2001-2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2001. Pada tahun 2012, dikeluarkan Pelan Strategik (Interim) Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020, iaitu satu penegasan dan penilaian pencapaian PP.

Berdasarkan hasrat yang dipetik, ternyata Sonia Ramachandran juga tidak membuat pembacaan yang mencukupi kerana dalam PPPM 2013-2025 apa yang dihasratkan di peringkat antarabangsa ialah pencapaian “pada kedudukan sepertiga di atas dalam TIMSS dan PISA” bukannya tangga ke-3. (Rujuk PPPM 2013-2025, ekshibit 9). Jangkaannya prestasi itu akan dapat dicapai dalam tempoh 13 tahun, iaitu selewat-lewatnya bagi ujian pada tahun 2024.

Untuk mencapai skor sebagaimana ditetapkan, PPPM telah menggariskan pelan transformasi pendidikan secara holistic dan bukannya secara pinggiran sebagaimana dilihat oleh sesetengah pihak, termasuk ahli politik yang gemar menuding jari sedangkan apa yang sedang dimulakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mulai tahun 2013 dianggap oleh badan antarabangsa sebagai “di landasan yang betul.”

Pada tahun 2013, Menteri Pendidikan pernah memberi penjelasan bahawa KPM sedia mencontohi pencapaian beberapa buah negara dalam pentaksiran antarabangsa termasuk  Singapura, Shanghai (China), Macao (China), Chinese Taipei, Hong Kong (China), Korea Selatan dan negara-negara Eropah bagi mencari kaedah terbaik untuk diserasikan dengan sistem pendidikan Malaysia. Ini kerana, sebagai sebuah negara yang sedang berusaha mencapai status “negara berpendapatan tinggi” dan “maju”, Malaysia amat bergantung kepada pembangunan sumber manusia atau dikenali sebagai modal insan.

Antara aspek yang dikenal pasti dan sudah dimulakan dalam pengajaran dan pembelajaran ialah menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam kurikulum dan sistem peperiksaan awam. Keputusan peperiksaan awam pertama (UPSR dan PT3) yang diduduki oleh pelajar (Tahun 6 dan Tingkatan 3) pada tahun 2014 membuktikan kaedah tersebut berjaya walaupun secara perbandinganya disambut penuh curiga oleh segelintir ibu bapa dan guru-guru.

Ibu bapa dan guru-guru yang selama ini terbiasa dengan konsep peperiksaan mula mempersoalkan kaedah pentaksiran yang dibuat oleh sekolah, dan lebih yakin dengan keputusan peperiksaan berpusat sepenuhnya. Bagaimanapun, perubahan yang dilaksanakan itu boleh dianggap sebagai satu permulaan untuk melahirkan generasi pelajar yang memenuhi keperluan masa depan, iaitu generasi yang mampu berfikir dan menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk menjana pekerjaaan. Unsur-unsur keusahawanan diberikan penekanan yang jelas sebagaimana terangkum dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 yang dilancarkan pada 7 April 2015 oleh Perdana Menteri.

Sebelumnya, PPPM hanya menekankan transformasi holistik di peringkat pendidikan prasekolah hingga lepasan menengah, PPPM (PT) menggariskan dengan jelas matlamat untuk keberhasilan graduan yang bukan sahaja mampu bersaing, berfikiran global bahkan mempunyai jati diri yang seimbang. Inilah sepatutnya perlu diterjemahkan oleh setiap orang rakyat Malaysia kalau mereka benar-benar mahu melihat Malaysia muncul sebagai sebuah negara maju, bukannya mempersoalkan keputusan kerajaan melaksanakan PPPM.

Secara jelasnya, kritikan dengan menggunakan data sebelum PPPM digubal dan dilaksanakan bukanlah sesuatu yang boleh memberikan pencerahan, ia hanya sekadar untuk memperlekehkan sistem yang sudah diperbaiki tanpa berusaha memahaminya secara mendalam apakah langkah pembetulan yang dibuat. PPPM sudah mengenalpasti kelemahan yang berlaku, termasuk pencapaian pelajar di peringkat global dan kelemahan-kelemahan itu sedang diperbaiki. Hasilnya, boleh dituai dalam tempoh masa tertentu kerana dalam proses pendidikan, ia tidak akan berlaku dalam tempoh semalaman.

Bahkan, Menteri Pendidikan II, Datuk Sri Idris Jusoh memberi jaminan tahap pendidikan negara dalam PISA akan meningkat apabila data kedudukan (berdasarkan persiapan Kementerian Pendidikan dalam PISA 2015) dikeluarkan pada tahun hadapan. Keyakinan itu timbul kerana KPM telah melakukan pelbagai persiapan dan penambahbaikan termasuk memastikan para pelajar yang terpilih itu mempunyai motivasi tinggi di samping tidak menganggap ujian PISA sebagai sesuatu yang tidak penting berbanding peperiksaan awam.

 

Mahanor Saleha

May
22

TIRAI KUASA DALAM TADBIR POLITIK

Usaha untuk menyatukan bangsa Melayu dan umat Islam oleh ahli-ahli politik dalam negara ini merupakan satu kegiatan yang baik dan perlu dialu-alukan. Perpecahan umat Islam akibat perbezaan dan ideologi politik merupakan salah satu faktor yang boleh melemahkan kekuatan Islam dalam negara ini.

Kemenangan dan kejayaan itu hanya akan datang apabila terciptanya perpaduan di antara yang memimpin dengan yang dipimpin. Dan kerana itulah, Rasulullah s.a.w pun menegaskan, “bahawa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.”

Peri pentingnya kesatuan ummah itu dapat diselaraskan dengan firman Allah s.w.t yang bermaksud: “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (sebelum Islam) bermusuh-musuhan, lalu Dia menyatukan hati kamu. Maka, menjadilah kamu kerana nikmat-Nya bersaudara, padahal dahulu kamu sudah berada di tepi jurang neraka, tetapi Dia menyelamatkan kamu daripadanya.” (Ali-Imran: 103) Read the rest of this entry »

May
22

Menyakini Pemimpin Yang Dipilih

SUDAH sewajarnya seseorang Muslim perlu mengetahui dan memahami cara bermuamalah dengan penguasa (pemerintah). Berdasarkan kepada panduan agama, para ulama bersepakat akan kewajipan taat kepada penguasa yang ada, baik bagi seorang imam (pemimpin) yang berkuasa terhadap seluruh negeri bagi kaum Muslimin atau ramai pemimpin yang menguasai negeri-negeri tertentu.

Dalam konteks sesebuah negara yang stabil, maka setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya adalah wajib meyakini bahawa penguasa (pemerintah) berhak dibaiat oleh mereka. Ini merupakan kewajipan syariat. Orang yang tidak meyakini kewajipan baiat kepada penguasa di negerinya yang menjadi kewajipannya ia terancam dengan ancaman yang keras. Berhubung perkara ini Nabi Muhammad s.a.w. bersabda yang bermaksud: Barangsiapa melepaskan ketaatan (daripada penguasa), nescaya akan menemui Allah tanpa memiliki hujah (alasan). Dan barangsiapa meninggal tanpa ikatan baiat, maka kematiannya (seperti) kematian jahiliah (riwayat Muslim). Read the rest of this entry »

May
22

MENGAPA ABU ZAR TIDAK DIBERI JAWATAN

Jika kita diberi pilihan untuk memilih antara pemimpin yang warak dan bijak dalam hal pentadbiran dengan yang warak tetapi jahil tentang pentadbiran sudah tentu yang warak dan bijak diberi pilihan utama. Masyarakat tidaklah sebodoh itu untuk menilai siapa di antara yang paling wajar untuk dipilih.

Apatah lagi al-Quran sendiri memberi petunjuk secara tersurat atau tersirat dalam pelbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam menjawab “siapakah yang layak kita pilih?”

Tidak mudah terhimpun dalam diri seseorang kedua-dua sifat tersebut secara sempurna, tetapi kalaupun harus memilih, maka pilihlah yang paling sedikit kekurangannya dan lakukan pilihan setelah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik. Read the rest of this entry »

May
22

UBAH KEKUATAN PESONA BOLA SEPAK KEPADA IBADAH

”DAN PADA sebahagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.” (Maksud al-Quran Surah Al-Isra’, ayat 79)

Dalam usaha kita untuk meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah, kita digalakkan untuk mengerjakan solat tahajud dan solat malam yang lain (qiamullail). Kita perlu mempunyai azam yang kuat untuk mengerjakan solat tahajud seperti mana azam kuat yang kita tanam untuk menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris atau Liga Juara Eropah (Champions Leauge). Kita harus menguatkan niat dengan kata-kata berikut: “Aku berniat untuk bangun jam 3 pagi nanti. Aku ingin menghadap Allah, mencari reda-Nya. Niatlah kerana Allah, jangan kerana yang lain.” Dengan mendirikan solat tahajud, kita dapat menzahirkan rasa cinta dan mendekatkan diri kepada Allah dalam suasana yang hening pada saat orang lain sedang lena dibuai mimpi indah. Read the rest of this entry »

May
21

Budaya menguasai ilmu

Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara bersepadu boleh menjadikan umat Islam memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan bersifat semasa agar kecemerlangan intelektual mampu dikembangkan.

Proses ini perlu bagi mengembangkan potensi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang tercatat pada matlamat Falsafah Pendidikan Negara. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t di dalam surah al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud:

“… Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang yang diberikan agama (dari kalangan kamu) – beberapa darjat. Dan Ingatlah Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya tentang apa yang kamu lakukan.” Read the rest of this entry »

May
21

Kedudukan akhlak dalam pengukuhan budaya

SALAH satu prinsip ketamadunan ialah wujudnya keutuhan budaya serta ketinggian akhlak sebagai identiti bangsa dan negara. Dalam usaha meningkatkan kemajuan negara, kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai akhlak yang kukuh, murni dan luhur.

Penghayatan nilai-nilai akhlak yang tinggi akan menjamin kesejahteraan, keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Ia juga menjadikan bangsa itu terhormat lagi disegani.

Sejarah mencatatkan kecemerlangan tamadun Andalusia kerana meletakkan prinsip-prinsip akhlak dalam setiap bidang kehidupan yang merangkumi perundangan, kesenian, sastera selain budaya serta ekonomi dan politik. Read the rest of this entry »

May
21

Iktibar dari sejarah Turki – Kisah Mustafa Kemal Ataturk – jasad tidak diterima bumi

Mustafa Kemal Atatürk 1881-10 November 1938 adalah pengasas Republik Turki. Beliau merupakan pegawai tentera, pemimpin revolusi, negarawan dan Presiden Turki yang pertama.

Beliau adalah komander tentera yang berjaya dan berkhidmat sebagai panglima tentera semasa Pertempuran Gallipoli iaitu ketika Perang Dunia I. Angkatan tentera pimpinan beliau berjaya merampas kembali wilayah Anatolia dan Palestin. Ketika itu Empayar Ottoman / Uthmaniyah sedang dikoyak-koyak oleh Tentera Bersekutu. Mujurlah Mustafa Kemal telah memimpin pergerakan kebangsaan Turki menghadapi Perang Kemerdekaan Turki. Read the rest of this entry »

May
21

Tokoh pemikir yang berpengaruh …Jamaluddin al-Afghani

NAMA lengkapnya adalah Jamaluddin al-Afghani as-Sayid Muhammad bin Shafdar al-Husain. Bagaimanapun, beliau lebih dikenali dengan nama Jamaluddin al-Afghani. Gelaran ‘sayid’ yang disandangnya, membuatkan sebilangan sarjana menganggap beliau berasal dari keturunan Hussain bin Ali. Beliau dilahirkan pada 1838 di sebuah kampung bernama Asadabad, Hamadan, Iran (Parsi). Bagaimanapun, sesetengah sumber lama (tradisional) pula menyatakan beliau lahir di Asadabad, wilayah Kunar, Afghanistan.

Ia merupakan seorang pemikir Islam, aktivis politik dan jurnalis terkenal. Kebencian al-Afghani terhadap kolonialisme menjadikan beliau pencetus gerakan nasionalisme dan pan-Islamisme yang gigih, baik melalui ceramah mahupun tulisan-tulisannya. Read the rest of this entry »

May
21

Kisah Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf Manusia Bertangan Emas”

Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok delapan orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga dan termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khathab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup.

Pada masa Jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abd Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah dua hari setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq memeluk Islam.

Seperti kaum Muslimin yang pertama-tama masuk Islam lainnya, Abdurrahman bin Auf tidak luput dari penyiksaan dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Namun ia tetap sabar dan tabah. Abdurrahman turut hijrah ke Habasyah bersama kawan-kawan seiman untuk menyelamatkan diri dan agama dari tekanan Quraiys. Read the rest of this entry »

Page 1 of 11812345...102030...Last »